św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jesteście promotorami muzyki, która inspirowana jest wiarą. Pragnę w imieniu metropolity gdańskiego i wszystkich archidiecezjan przekazać słowa życzeń i szczerej wdzięczności za waszą 25-letnią działalność - mówił bp Zbigniew Zieliński.
W wypełnionej po brzegi katedrze oliwskiej, 18 marca odbył się wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Cappelli Gedanensis. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. gdańscy samorządowcy, przedstawiciele świata kultury Wybrzeża oraz niezliczona rzesza melomanów. Jednym z nich był bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski. Jak podkreślali organizatorzy, pochodzący z Żukowa hierarcha, jest wiernym słuchaczem koncertów gdańskiego zespołu. Gala była także okazją do uczczenia obchodzącego swoje siedemdziesiąte urodziny prof. Konstantego Andrzeja Kulki, jednego z najwybitniejszych skrzypków świata.
- Cappella Gedanensis to wizytówka naszego miasta i regionu, którą zna praktycznie publiczność całego świata - podkreślał prowadzący galę Konrad Mielnik, wybitny dziennikarz i muzyk.
Podczas wydarzenia głos zabrali przedstawiciele gdańskiego samorządu. Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, przypomniał historię Cappelli Gedanensis. Podziękował tworzącym ją przez lata artystom i złożył im serdeczne życzenia. Znalazło się wśród nich także i to dotyczące pozyskania przez miasto odpowiedniej sali koncertowej dla zespołu. - Negocjujemy zakup budynku dla instytucji kultury miejskiej jaką jest Cappella Gedanensis - potwierdził Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
- Trudno sobie wyobrazić ostatnie ćwierćwiecze kultury gdańskiej bez Cappelli Gedanensis. Dziękujemy wam, że dostarczacie nam szczególnych wzruszeń - mówił Paweł Adamowicz. - To była pierwsza instytucja miejska, która została powołana przez odrodzony samorząd miejski - wspominał.
Prezydent Gdańska wręczył także muzykom ufundowane przez miasto nagrody finansowe. Otrzymali je: Alicja Lach - Owsiany, Katarzyna Rogalska, Damian Wdziękoński, Adam Okrój oraz Marek Więcławek, dyrektor zespołu. 


Uroczystość była okazją do wręczenia muzykom jubileuszowych nagród


ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość- Dziękujemy wam, melomanom i słuchaczom. To wy motywujecie nas do dalszej pracy i rozsławiania kultury muzycznej naszego miasta - mówił w imieniu artystów Marek Więcławek. Dyrektor Cappelli Gedanensis podziękował szczególnie abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi "za wieloletnie popieranie działalności artystycznej zespołu oraz promocję wobec wielotysięcznych rzesz wiernych".
- Muzyka, którą wykonujecie, obok uświetnienie uroczystości miejskich wpisuje się w wydarzenia o charakterze religijnym. Dzisiaj chcemy przekazać wam słowa najwyższego uznania, ale także życzenia. Niech to doświadczenie 25 lat pisanych bogactwem dzieł, które wykonujecie, inspiracją waszego serca i talentu niosło pokrzepienie ludziom w trudnych i radosnych chwilach - mówił bp Zbigniew Zieliński.
- Ufam, że wykonywany dzisiaj jubileuszowy koncert będzie nie tylko muzyką odtwarzającą zapisane nuty, ale także waszym wspólnie wyśpiewanym "Te Deum". Życzę, byście byli wśród nas jak najdłużej - podkreślał hierarcha.
Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis został powołany Uchwałą Rady Miasta Gdańska z 17.03.1992. Pierwszego kwietnia 1992 roku na stanowisko dyrektora wybrano Marię Okonek, która sprawowała tę funkcję przez 23 lata. Od 2012 roku zespół funkcjonuje jako Cappella Gedanensis.
- Trzeba przyznać, że sam zespół jest starszy, liczy bowiem 36 lat. Jednak gdy stał się instytucją miejską, przestaliśmy się organizacyjnie "tułać", toteż tę datę świętujemy jako dla nas najważniejszą - mówi aktualny dyrektor Cappelli Marek Więcławek.
Cappella Gedanensis to zespół wzorowany na Kapeli Rajców Miejskich, istniejącej od ok. 1560 do 1750 roku. Zespół Muzyki Dawnej na początku swojej działalności opracowywał i grał na koncertach utwory historyczne, skomponowane przez gdańskich twórców XVII i XVIII wieku. Drugim kręgiem repertuarowym Cappelli stała się muzyka europejskiego baroku.
- Ciekawą postacią jest też dyrygent Alina Kowalska-Pińczak, która piastuje urząd siedemnastego kapelmistrza w historii zespołu, licząc łącznie z działalnością Kapeli Rajców, i co ciekawe pierwszą kobietą na tym stanowisku - mówi Marek Więcławek.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00