św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Kolegium Teologicznym rozpoczął się kurs dla narzeczonych "Radość miłości".
- Kurs to cykl wykładów opartych na podstawie adhortacji papieża Franciszka "Amorislaetitia". Wykłady prowadzone są przez wykładowców kolegium, a także wykładowców Seminarium Duchownego oraz Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu teologii moralnej i pastoralnej, duchowości, prawa kanonicznego i prawa rodzinnego, psychologii oraz metod rozwiązywania konfliktów - wyjaśnia ks. dr Krzysztof Drews, dyrektor Kolegium Teologicznego w Gdyni.
Cały kurs to w sumie 8 wykładów, które odbywają się w czwartki o godz. 18 w auli akademickiej przy ul. Armii Krajowej 46. Czterotygodniowy kurs obejmuje 4 spotkania, czyli 2 wykłady w trakcie jednego spotkania, z których każdy trwa ok. godziny. W poprzedniej edycji kursu wzięło udział ponad 160 uczestników.
- Wykłady prowadzone są nie tylko przez księży, ale również przez osoby świeckie, które dzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem. To niezwykle ważne gdyż, jako praktycy przekazują młodym, czym jest małżeństwo, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać relacje z teściami, jak wychowywać dzieci, jak zachowywać w sobie czystość małżeńską, czy jak dzielić się obowiązkami - wymienia dyrektor.
Ks. Drews podkreśla, że w małżeństwie nie da się uniknąć sytuacji konfliktowych, jednak dzięki dobremu przygotowaniu narzeczonych łatwiej je przezwyciężyć. - Nasi wykładowcy przekazują młodym, jak wyjść obronną ręką z kryzysu, aby małżeństwo przetrwało - podkreśla ks. K. Drews. 
W kursie biorą udział nie tylko mieszkańcy Gdyni, czy nawet Trójmiasta. Narzeczeni zjeżdżają także spoza terenu diecezji gdańskiej. - To pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszą się nasze spotkanie. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym jest fakt, że do kursu przystąpić można w dowolnym momencie - mówi dyrektor.
Każdy wykład oparty jest o prezentację multimedialną, a na zakończenie kursu każda para otrzymuje adhortację papieża Franciszka "Amorislaetitia". Między jednym, a drugim wykładem organizatorzy zadbali o przerwę kawową. - Jest to moment, kiedy wykładowcy są do dyspozycji narzeczonych. Przed ślubem pojawia się wiele pytań, na które chętnie udzielimy odpowiedzi - podkreśla ks. Drews.
Zapisy na kurs dla narzeczonych odbywają się pół godziny przed rozpoczęciem spotkania w sekretariacie kolegium. Narzeczeni otrzymują protokół, na którym potwierdzone zostanie uczestnictwo na danym wykładzie. W przypadku nieobecności na jednym ze spotkań, można odbyć je w kolejnym miesiącu.
Terminy spotkań:
I cykl
Spotkanie I:   9 lutego
Spotkanie II:  16 lutego
Spotkanie III: 23 lutego
Spotkanie IV: 2 marca
II cykl
Spotkanie I:   9 marca
Spotkanie II:  16 marca
Spotkanie III: 23 marca
Spotkanie IV: 30 marca
III cykl
Spotkanie I:   20 kwietnia
Spotkanie II:  27 kwietnia
Spotkanie III: 4 maja
Spotkanie IV: 11 maja
IV cykl
Spotkanie I:   18 maja
Spotkanie II:  25 maja
Spotkanie III: 1 czerwca
Spotkanie IV: 8 czerwca


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00