św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbył się niezwykły koncert kolęd w wykonaniu zespołu Brathanki.
Podczas świąteczno-noworocznego koncertu 8 stycznia artyści wykonali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki m.in. "Mizerna cicha", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Do szopy hej pasterze".
- Występowaliśmy w bazylice św. Brygidy po raz pierwszy. Muszę przyznać, że nasze piękne, polskie kolędy zabrzmiały wyjątkowo w murach tej wspaniałej, zabytkowej świątyni. Cieszę się tym bardziej, że publiczność, która wypełniła kościół, chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania - mówi Agnieszka Dyk, wokalistka zespołu Brathanki.
Do kolędowania, oprócz setek mieszkańców Pomorza, przyłączyli się także bp Wiesław Szlachetka oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność".
- W kościołach katolickich zawsze było życie. Dzięki Jezusowi obecnemu w tabernakulum, ale też dzięki ludziom, który rozmawiają z Chrystusem podczas Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu czy osobistej modlitwy. Wspaniałym rodzajem modlitwy jest także wspólny śpiew kolęd - podkreśla ks. Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św. Brygidy.
Patronat honorowy nad koncertem objął abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański oraz NSZZ "Solidarność". Wstęp na koncert był wolny.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00