św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Widać ich z daleka - robią wokół siebie pozytywne zamieszanie. Tańczą, śpiewają ale przede wszystkim się modlą. Codziennie w innej miejscowości dzielą się swoimi talentami i mówią o Jezusie.

W piątek 14 lipca w katedrze oliwskiej, odprawiona została uroczysta Msza św. w 60. rocznicę święceń kapłańskich ks. inf. Wiesława Lauera.

- Niech to dzisiejsze spotkanie i modlitwa będzie okazją do pogłębienia naszej wiary, odnowienia nadziei, z którą pójdziemy w nasze życiowe obowiązki, powinności i zadania oraz do pomnożenia miłości poprzez Matkę Bożą - naszą Matkę - mówił bp Zbigniew Zieliński.

- Pielgrzymka to jeden z najprostszych sposobów doświadczenia żywego Boga - mówi ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierownik 35. Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00