św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Nie ma radości z modlitwy, z tańczenia, ze śpiewu, jeśli nie ma w życiu umartwienia i postu - mówił 17 lutego w czasie Wieczoru Modlitwy Młodych ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD.

W sobotę 18 lutego w katedrze oliwskiej odbyła się Msza św. z okazji jubileuszu powołania Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorkiego.

Inicjatorem akcji charytatywnej jest Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" z Gdańska.

Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie to już tradycja.

Uroczystość z okazji 30. rocznicy powstania Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis".

- W czasie tego turnieju można odkryć niezwykłą siłę swojego ducha. Widzę to po niektórych drużynach, które w pierwszych meczach nic nie wygrywały, a raptem strzelają bramkę i cieszą się jak mistrzowie - mówi ks. Piotr Belecki, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po raz trzeci w Gdańsku odbyła się Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00