św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Złoty Krzyż Zasługi dla Rainera von Scharpen.

Rozpoczęły się Diecezjalne Rekolekcje Mężczyzn organizowane przez Bractwo św. Pawła.

- Jesteście promotorami muzyki, która inspirowana jest wiarą. Pragnę w imieniu metropolity gdańskiego i wszystkich archidiecezjan przekazać słowa życzeń i szczerej wdzięczności za waszą 25-letnią działalność - mówił bp Zbigniew Zieliński.

- Udział w tym turnieju daje ogromną satysfakcję. To okazja do spotkania z innymi ministrantami, porozmawiania z nimi czy po prostu przybicia „piątki” - mówi Jasiu Jendrzejek król strzelców w finałowym turnieju piłki nożnej LSO w kategorii ministranci.

Jak rozpoznać wolę Bożą? Czy Bóg powołuje mnie do kapłaństwa? Odpowiedzi na te i podobne pytania szukali młodzi mężczyźni podczas "Weekendu w seminarium", zorganizowanego od 17 do 19 marca w GSD.

- Św. Józef kojarzy się z tym, który czuwał przy Maryi i Jezusie. Był ich opiekunem. Jako patron naszego hospicjum jest dla nas przykładem jak towarzyszyć osobom, które są w szczególnym momencie - na granicy dwóch wymiarów życia - tego doczesnego i wiecznego - mówi ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Trwają zapisy na trzecią edycję Ekstremalnych Dróg Krzyżowych na Pomorzu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00