św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Od grudnia zeszłego roku po gdańskich ulicach jeździ "Autobus SOS", którego załoga pomaga bezdomnym mieszkańcom miasta.

Stowarzyszenie myGdańsk.pl protestuje przeciwko programowi edukacji seksualnej w mieście.

- Ks. arcybiskup stworzył nam możliwości do przenikania się naszych środowisk, ponieważ uwierzył, że Ludzie Morza potrafią nie tyle dużo mówić, co wiele zrobić. Dlatego pragniemy ekscelencji w imieniu wszystkich tu zgromadzonych powiedzieć serdeczne "Bóg zapłać!" - mówił kpt. Zbigniew Sulatycki.

W czwartek 18 stycznia w gdańskim kościele rzymskokatolickim św. Rafała Kalinowskiego zainaugurowany został Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00