św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Rozpoczęta tradycyjną procesją z Najświętszym Sakramentem poranna Msza św. rezurekcyjna zgromadziła w katedrze oliwskiej zarówno parafian, jak i wiernych przybyłych z terenu archidiecezji. Eucharystii przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

Abp Sławoj Leszek Głódź o zmartwychwstaniu Chrystusa i konieczności świadectwa wobec najbardziej potrzebujących.

O konieczności zjednoczenia działań katolików na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej, przyczynach i celu I Kongresu Akcji Katolickiej oraz historii tej organizacji mówi Joanna Olbert, prezes AK AG.

W archikatedrze oliwskiej odbędzie się wyjątkowy koncert Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Mimo że sama była niepełnosprawna, Aleksandra Gabrysiak pomagała innym: narkomanom, chorym na AIDS, więźniom. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 22 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona jej życiu i działalności.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebne jest aktywne zaangażowanie ludzi świeckich w misję Kościoła. Akcja Katolicka jest bardzo potrzebna, by w sposób zorganizowany podejmować problemy współczesności - mówił bp Wiesław Szlachetka.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Krzysztof Swół CR, prowincjał zmartwychwstańców. Niedziela Miłosierdzia jest również patronalnym świętem Caritas, stąd we Mszy św. uczestniczyli ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz ks. Piotr Brzozowski, wicedyrektor Caritas.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00