św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Papież Franciszek wprowadzając nas na drogi kolejnego Adwentu zachęca, byśmy nie poddawali się trendom, które są przeciwko życiu, prawdziwe i miłości - mówił bp Zbigniew Zieliński.

- Dzisiejszy festyn nie ma być okazją do tego, by chwalić się podejmowanymi dziełami charytatywnymi. Chodzi o to, by budzić ludzkie sumienia i inspirować do niesienia pomocy innym - podkreśla bp Wiesław Szlachetka.

W poniedziałek 28 listopada w kościele Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej miała miejsce Msza św. dziękczynna za łaski Jubileuszu Miłosierdzia, 1050. rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży.

Podczas uroczystych obchodów 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej prezydent Andrzej Duda wręczył nominację na stopień kontradmirała kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu, dowódcy 3 Flotylli Okrętów.

U gdańskich dominikanów trwają rekolekcje duszpasterstwa związków niesakramentalnych.

Charytatywna książka dla dzieci z Hospicjum Pomorze Dzieciom, w której wydanie włączyć może się każdy.

W środę 30 listopada w rumskiej Stacji Kultura odbył się niezwykły wernisaż.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00