św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ta rocznica nie powinna mieć miejsca, ponieważ taka katastrofa nigdy nie miała prawa się wydarzyć - mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

- Jadąc na tegoroczne zawody, postawiliśmy sobie za cel wyjście z grupy. Ostatecznie wracamy do Gdańska z medalem - cieszy się ks. Piotr Belecki, czterokrotny reprezentant drużyny kapłanów z archidiecezji gdańskiej.

- Słowo Boże jest jak miecz obosieczny - przenika człowieka i nie wróci do źródła, dopóki nie załatwi tego, po co zostało przez Boga posłane. Dlatego, uważam tę inicjatywę za wielkie dzieło ewangelizacji Kościoła - mówi ks. Mateusz Zawadzki.

Gościem kolejnego Forum "Młodzi i Miłość" będzie Janek Mela, podróżnik i polarnik.

W archikatedrze oliwskiej odbędą się uroczystości z okazji 10. rocznicy ingresu metropolity.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00