św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Abp Sławoj Leszek Głódź złożył noworoczne życzenia przedstawicielom lokalnych władz samorządowych.

Abp Sławoj Leszek Głódź przełamał się opłatkiem z katechetami archidiecezji gdańskiej.

W niedzielę 15 stycznia abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił dolny kościół pw. św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara w Gdyni - Wiczlinie.

W niedzielę 15 stycznia zainaugurowany został Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W czwartek 19 stycznia, mieszkańców Centrum Pomocowego im. Jana Pawła II. Caritas Archidiecezji Gdańskiej odwiedzili przemili goście – dzieci z Przedszkola ss. Elżbietanek w Gdańsku-Oliwie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00