św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

21.04.1922 - utworzenie administracji apostolskiej w Wolnym Mieście Gdańsku

30.12.1925 - erygowanie diecezji gdańskiej, 

03.01.1926 - ustanowienie pocysterskiego kościoła Trójcy Świętej katedrą biskupa gdańskiego,

25.04.1928 - nadanie kościołowi św. Mikołaja w Gdańsku tytułu bazyliki mniejszej,

10-12.12.1935 - Pierwszy Synod Gdański w Katedrze Oliwskiej, 

13.06.1938 - rezygnacja biskupa Edwarda O'Rourke, 

1939-1945 - rządy biskupa Karola Marii Spletta, przypadające w większości na czasy II wojny światowej, podczas której zamordowanych zostało 11 kapłanów gdańskich, w tym 7 księży polskich, a zniszczeniu uległa większość gdańskich świątyń, 

1946 - proces pokazowy biskupa Karola Spletta, w wyniku którego został skazany na 8 lat więzienia, 

15.08.1945 - ustanowienie ks. infułata Andrzeja Wronki administratorem apostolskim diecezji chełmińskiej i gdańskiej, 

26.01.1951 - usunięcie administratora apostolskiego z Gdańska i wybór wikariusz kapitulnego w osobie ks. Jana Cymanowskiego, 

1956 - przywrócenie do kultu części kościoła NMP w Gdańsku, 

08.1.1956 - przyjęcie diecezji gdańskiej przez biskupa Edmunda Nowickiego jako koadiutora sedi datus, 

1957 - poświęcenie kościoła NMP w Gdańsku i przywrócenie w całości do kultu, 

27.10.1957 - utworzenie biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, obecnie Gdańskiego Seminarium Duchownego, 

1960 - Pierwsze nawiedzenie diecezji gdańskiej przez Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 

1963-1964 - udział biskupów gdańskich w Soborze Watykańskim II, 

07.03.1964 - mianowanie biskupa Edmunda Nowickiego biskupem gdańskim (po śmierci biskupa Karola Marii Spletta 05.03.1964r.), 

20.11.1965 - nadanie kościołowi NMP w Gdańsku tytułu bazyliki mniejszej,

1973 - Drugi Synod Gdański w Katedrze Oliwskiej, 

1976 - nadanie Katedrze Oliwskiej tytułu bazyliki mniejszej, 

01.11.1976 - wznowienie biskupiego Sądu w Gdańsku, 

19.09.1978 - ustanowienie Kapituły Katedralnej Gdańskiej, 

26.08.1982 - diecezjalne uroczystości zawierzenia Kościoła i Ojczyzny Matce Bożej w 600-lecie obecności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 

31 grudnia 1984 - po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka biskupem gdańskim został mianowany bp Tadeusz Gocłowski

22.10.1986 - ustanowienie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku konkatedralną, 

10-11.06.1987 - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku; koronacja obrazu Matki Boskiej Trąbkowskiej podczas Mszy papieskiej dla ludzi pracy na Zaspie, 

1987-1988 - Drugie nawiedzenie diecezji gdańskiej przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 

1989 - Konferencja Episkopatu Polski w Gdańsku Oliwie w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 

1991 - nadanie kościołowi św. Brygidy tytułu bazyliki mniejszej z okazji 600-lecia kanonizacji św. Brygidy,

25.03.1992 - ustanowienie metropolii gdańskiej i podniesienie diecezji gdańskiej do rangi archidiecezji.

5.06.1999 - papież Jan Paweł II w Archidiecezji Gdańskiej. Msza święta na hipodromie w Sopocie 

2001-2006 - Peregrynacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego 

2007 - obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Gdańskiego Seminarium Duchownego

17.04.2008 - papież Benedykt XVI mianuje nowym metropolitą gdańskim abpa Sławoja Leszka Głódzia

18 marca 2010 –zmarł biskup Zygmunt Pawłowicz, biskup pomocniczy w latach 1985–2005.

21 kwietnia 2011 r. -utworzenie Kolegiaty Staroszkockiej przy kościele pw. św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku-Starych Szkotach

27 października 2012-papież Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę biskupem diecezjalnym diecezji pelplińskiej.

21 grudnia 2013-papież Franciszek mianował ks. Wiesława Szlachetkę biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej ze stolicą tytularną Vageata. Święcenia biskupie otrzymał 4 stycznia 2014 w bazylice archikatedralnej św. Trójcy w Gdańsku. Udzielił mu ich arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, któremu towarzyszyli Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup metropolita gdański, i Henryk Muszyński, emerytowany arcybiskup metropolita gnieźnieński.

26 września 2015-papież Franciszek mianował ks. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej ze stolicą tytularną Medeli. Święcenia biskupie otrzymał 24 października 2015 w archikatedrze oliwskiej. Głównym konsekratorem był Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup metropolita gdański, a współkonsekratorami arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, i Tadeusz Gocłowski, arcybiskup senior gdański.

3 maja 2016-uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zmarł abp Tadeusz Gocłowski, arcybiskup metropolita gdański w latach 1984-2008.

-------------------------------------------------------------------- 

Szukaj również w:

Wybrane Homilie Arcybiskupa Metropolity

 

 

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00